Anexo 1 (Lei 4.320/64)

Anexo 1 – 2020

Anexo I – Dezembro

Anexo I – Novembro

Anexo I – Outubro

Anexo I – Setembro

Anexo I – Agosto

Anexo I – Julho

Anexo I – Junho

Anexo I – Maio

Anexo I – Abril

Anexo I – Março

Anexo I – Fevereiro

Anexo I – Janeiro

Anexo 1 – 2019

Anexo I – Dezembro

Anexo I – Novembro

Anexo I – Outubro

Anexo I – Setembro

Anexo I – Agosto

Anexo I – Junho

Anexo I – Junho

Anexo I – Maio

Anexo I – Abril

Anexo I – Março

Anexo I – Fevereiro

Anexo I – Janeiro

Anexo 1 – 2018

Anexo I – Janeiro

Anexo I – Fevereiro – 2018

Anexo I – Março – 2018

Anexo  I – Abril – 2018

Anexo I – Maio – 20168

Anexo I – Junho – 2018

Anexo I – Julho – 2018

Anexo I – Agosto – 2018

Anexo I – Setembro – 2018

Anexo I – Outubro – 2018

Anexo I – Novembro – 2018

Anexo I – Dezembro – 2018

Anexo 1 – 2017

Anexo I – Janeiro – 2017

Anexo I – Fevereiro – 2017

Anexo I – Março – 2017

Anexo I – Abril – 2017


Anexo 1 – 2016

Anexo I – Janeiro – 2016

Anexo I – Fevereiro – 2016

Anexo I – Março – 2016

Anexo  I – Abril – 2016

Anexo I – Maio – 2016

Anexo I – Junho – 2016

Anexo I – Julho – 2016

Anexo I – Agosto – 2016

Anexo I – Setembro – 2016

Anexo I – Outubro – 2016

Anexo I – Novembro – 2016

Anexo I – Dezembro – 2016


Anexo 1 – 2015

Anexo I – Janeiro-2015

Anexo I – Fevereiro-2015

Anexo I – Março-2015

Anexo I – Abril-2015

Anexo I – Maio-2015

Anexo I – Junho-2015

Anexo I – Julho-2015

Anexo I – Agosto-2015


Anexo 1 – 2014

Anexo I – Janeiro-2014

Anexo I – Fevereiro-2014

Anexo I – Março-2014

Anexo I – Abril-2014

Anexo I – Maio-2014

Anexo I – Junho 2014

Anexo I – Julho 2014


Anexo 1 – 2013

Anexo I – Janeiro 2013

Anexo I – Fevereiro 2013

Anexo I – Março 2013

Anexo I – Abril 2013

Anexo I – Maio 2013

Anexo I – Junho 2013

Anexo I – Julho 2013

Anexo I – Agosto 2013

Anexo I – Setembro 2013

Anexo I – Outubro 2013


Anexo 1 – 2012

Anexo I – Janeiro 2012

Anexo I – Fevereiro 2012

Anexo I – Março 2012

Anexo I – Abril 2012

Anexo I – Maio 2012

Anexo I – Junho 2012

Anexo I – Julho 2012

Anexo I – Agosto 2012

Anexo I – Setembro 2012

Anexo I – Outubro 2012

Anexo I – Novembro 2012

Anexo I – Dezembro 2012


Anexo 1 – 2011

Anexo I – Janeiro 2011

Anexo I – Fevereiro 2011

Anexo I – Março 2011

Anexo I – Abril 2011

Anexo I – Maio 2011

Anexo I – Junho 2011

Anexo I – Julho 2011

Anexo I – Agosto 2011

Anexo I – Setembro 2011

Anexo I – Outubro 2011

Anexo I – Novembro 2011

Anexo I – Dezembro 2011